M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

Erhåller 20MSEK i bankfinansiering

2021-04-09 17:00

Erhåller 20MSEK i bankfinansiering

M.O.B.A. Network har tagit upp en ny lånefinansiering om 20 MSEK med med en ledande nordisk bank med en löptid på 5 år. Avtalet avser en utökad finansiering för att främja M.O.B.A. Networks fortsatta expansion och tillväxtplaner.

Bankfinansieringen utgörs av ett banklån uppgående till 20 MSEK. Den nya bankfinansieringen löper på fem år och stärker M.O.B.A. Networks manövrerbarhet avseende fortsatta investeringar och fortsatta tillväxt. M.O.B.A. Network har sedan tidigare ca 6 MSEK i återstående lån från samma bank.
 
"Vi är nöjda att ha ingått detta avtal och det bidrar till M.O.B.A. Networks långsiktiga tillväxtstrategi och intentionen med finansieringsavtalet är att kunna materialisera möjligheter som står framför oss”, säger Björn Mannerqvist, VD.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-09 17:00 CET.

Stockholm 2021-04-09

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB | +46(0)8-528 00 399| [email protected]

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Read More