M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

Byte av Certified Adviser till FNCA Sweden AB

2020-11-30 08:30

Byte av Certified Adviser till FNCA Sweden AB

M.O.B.A. Network meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 december 2020. Fram till dess kommer Eminova Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Stockholm 2020-11-30

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Read More