M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

M.O.B.A. Network har tecknat sitt första större partnerskapsavtal

2020-09-03 13:45

M.O.B.A. Network har tecknat sitt första större partnerskapsavtal

M.O.B.A. Network’s nyetablerade affärsområde M.O.B.A. Services har tecknat sitt första större partnerskapsavtal till ett värde av cirka 70 000 USD. M.O.B.A. Services har hittills tecknat fyra partnerskapsavtal till ett sammanlagt värde om cirka 100 000 USD. Intäkterna från affärerna allokeras över perioden september – december 2020 varav merparten inkommer under oktober – december.

M.O.B.A. Services etablerades i maj 2020 för att skapa nya intäktsströmmar genom partnerskap med bolag som vänder sig till de målgrupper M.O.B.A. Network’s community-medlemmar representerar. Målet är att knyta direkta och integrerade partnerskap som exempelvis annonsering, sponsorskap och native-samarbeten med bolag som vill exponeras mot M.O.B.A. Networks växande målgrupper.

”Det finns ett stort intresse globalt av att nå våra köpstarka målgrupper och M.O.B.A. Networks plattformar erbjuder en perfekt miljö för att kommunicera på kreativa sätt med besökarna, kommenterar Peter Lindberg, chef för M.O.B.A Services.

”Vi har flera pågående diskussioner med starka kommersiella partners inom olika kategorier”, fortsätter Peter Lindberg. ”Det är speciellt glädjande att se att det är många företag utanför spelindustrin som är intresserade av våra målgrupper. Det bevisar att gamingsegmentet har breddats och möter en växande efterfrågan i den kommersiella världen.”

Stockholm 2020-09-03

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Read More