M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

Stark intäktstillväxt i april på 47%

2020-05-12 11:06

Stark intäktstillväxt i april på 47%

I pressmeddelande daterat 2 april 2020 gjorde M.O.B.A. Network bedömningen att intäktstillväxten skulle dämpas under en tid framöver till följd av effekterna av COVID-19 pandemin. Bedömningen baserades på att intäkterna avtog under periodens sista månad och att de preliminära intäkterna för mars landade på samma nivå som föregående år och månad.

M.O.B.A. Network kan nu konstatera att intäkterna i april uppgick till cirka 2,5 MSEK, en ökning om cirka 47% från 1,7 MSEK i april 2019. Den programmatiska annonsaffären är fortfarande kraftigt negativt påverkad av COVID-19-effekter men den direkta annonsförsäljningen har stigit kraftigt. Den nuvarande direktförsäljningen gör M.O.B.A. Network i samarbete med sin annonspartner, Venatus Media. Den 4 maj offentliggjorde M.O.B.A. Network att företaget satsar på direkta partnerskap genom att skapa ett nytt affärsområde som heter Direct Sales & Partnerships med Peter Lindberg som chef.

”Jag är glad att se att vi kunnat ställa om annonsaffären så pass fort under april”, kommenterar VD Björn Mannerqvist. ”COVID-19 pandemin hade en tydlig och omedelbar effekt på den programmatiska affären vilket vi snabbt lyckats mitigera med kraftigt ökad direktförsäljning och vi är nu tillbaka på den tillväxtkurva vi vill vara på. Den ökade efterfrågan på direkta samarbeten som vi nu ser är positivt, eftersom det är ett område där vi ser en stor potential och fortsatta tillväxtmöjligheter. Normalt kommenterar vi inte intäkterna annat än vid kvartalsrapporterna, men det är inte normala tider,” säger VD Björn Mannerqvist.

M.O.B.A Network kommer att presentera delårsrapport för januari-mars 2020 den 14 maj kl. 9.00 via webcast från följande länk: https://www.redeye.se/live/moba-liveq-14-maj

Stockholm 2020-05-12

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020.

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Read More