M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

Kraftig ökning av trafik

2020-03-16 14:40

Kraftig ökning av trafik

M.O.B.A. Network följer givetvis utvecklingen av Corona-utbrottet och lokala myndigheters råd och rekommendationer i de länder där bolaget har medarbetare hörsammas. M.O.B.A’s ambition är kunna ge medlemmarna på våra communities världen över en plats som skänker glädje och inspiration nu när vardagen för många ändrats drastiskt.

 

Nedan följer en uppdatering kring verksamheten:

 

Under helgen har M.O.B.A.’s samtliga varumärken sett en ökning i trafik jämfört med föregående vecka vilket med största sannolikhet har med effekten av Coronavirusets spridning att göra och att fler människor spenderar mer tid i hemmet.

 

Bolagets största varumärken, MOBAFire och Countertstats har sett en besöksökning runt 25% i snitt under perioden 13-15 mars  jämfört med föregående helg (6-8 mars) medan de andra varumärkena har ökat i spannet 10-40% under samma period. Den största ökningen av besök kommer från USA, Italien och Tyskland bland annat. Trafikökningen ser ut att vara ihållande efter analys av realtidstrafik.

 

Det är ännu för tidigt att avgöra hur den globala annonsmarknaden reagerar under de nu aktuella förhållandena. M.O.B.A. har sett en förväntad minskning av annonser från bolag i branscher som påverkas negativt av Corona-utbrottet men också sett en ökning av annonsörer inom exempelvis spelbranschen, onlinekonferens-mjukvara och matleverans bland annat. M.O.B.A. följer kontinuerligt utvecklingen och en stark trafiktutveckling är givetvis gynnsam om annonsbudgetar minskas under en period, vilket som sagt är för tidigt att avgöra. M.O.B.A har en stark finansiell ställning med starka kassaflöden och 2019-12-31 uppgick kassan till 32,2 MSEK med en soliditet på 79%.

 

M.O.B.A’s dagliga verksamhet är helt opåverkad av den rådande situationen och arbetet fortlöper för att ge människor världen över communityn i världsklass att delta i.

Stockholm 2020-03-16

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Read More