M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

Publicerar årsredovisning

2020-02-07 17:31

Publicerar årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-10-01 - 2019-09-30.

Stockholm 2020-02-07

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Read More