M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

Counterstats når trafikmilstolpe – 2 miljoner besök per månad

2020-01-29 10:53

Counterstats når trafikmilstolpe – 2 miljoner besök per månad

M.O.B.A. Network’s varumärke Counterstats.net har under januari uppnått milstolpen om 2 miljoner besök per månad. För ett år sedan var antal besök per månad ca. 150 000.

Counterstats bygger på API-data från spelet League of Legends och möjliggör för spelare att se hur karaktärer i spelet presterar mot varandra i olika situationer. Sajten lanserades under 2017.

”Vi har arbetat metodiskt under ett år för att öka Counterstats varumärkeskännedom som i vår mening är en väldigt bra produkt och fortfarande har stora möjligheter till vidare stark tillväxt”, säger Björn Mannerqvist VD, ”Counterstats har en rad konkurrerande sajter med längre historik men vi har nu tagit en dominerande marknadsandel i segmentet vilket är glädjande.”

Stockholm 2020-01-29

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Read More