M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

Fortsatt positiv tillväxt under december

2020-01-14 14:53

Fortsatt positiv tillväxt under december

Annonsintäkterna för M.O.B.A Network’s (M.O.B.A) varumärken fortsatte att utvecklas positivt under december 2019 och uppgick till ca. 3,4 MSEK, vilket jämfört med december 2018 motsvarar en ökning om ca. 37% (ca. 2,5 MSEK).

Såväl annonsförsäljning som trafik utvecklades positivt under hela kvartalet, under perioden oktober-december gjordes ca. 90 000 000 besök till M.O.B.A’s varumärken. De kommande kvartalen ser spännande ut, framför allt gällande League of Legends som utökar sin spelkatalog med Legends of Runeterra där M.O.B.A redan etablerat sig innan spelet finns tillgängligt genom Runeterrafire.com, samt etablering på mobil och konsol med Teamfight Tactics, där M.O.B.A är väletablerat genom MOBAFire och Wild Rift.  

Stockholm 2020-01-14

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Read More