M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

Positiv intäktsutveckling under oktober

2019-12-06 11:33

Positiv intäktsutveckling under oktober

Annonsintäkterna för M.O.B.A Network’s varumärken fortsatte att utvecklas positivt under oktober 2019 och landade på ca. 2,5MSEK, vilket jämfört med oktober 2018 motsvarar en ökning om ca. 35%.

Den positiva utvecklingen är ett resultat av den långsiktiga strategin att växa på viktiga geografiska marknader där vi ser en tydlig korrelation mellan höga annonsintäkter och värdefulla medlemmar som har väldigt stort engagemang. Att ha höga engagemangs-KPI’er gör att annonsytorna blir mer värda. Tillväxten är fortsatt organisk driven och kommer vara det även under överskådlig framtid i den befintliga verksamheten.

Stockholm 2019-12-06

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

M.O.B.A Network AB driver ett flertal online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt DOTAFire.com (DOTA 2) och SMITEFire.com (SMITE).

Read More