M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

Grundläggande villkor i spridningsemission

2019-11-07 08:00

Grundläggande villkor i spridningsemission

M.O.B.A Network presenterade 2019-11-06 att bolaget ska genomföra en riktad spridningsemission.  Fullständiga villkor kommer redovisas i informationsmemorandum som kommer publiceras dagen då teckningstiden påbörjas. Grundläggande villkor redogörs nedan:

Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget cirka 25 592 500 SEK.

Teckningstid 8 – 21 november 2019.

Teckningskurs 176,50 SEK per aktie. 

145 000 st. nya aktier emitteras vid fulltecknad emission vilket ger totalt 1 703 582 aktier efter emission, aktiekapitalet ökar med 145 000 SEK till totalt 1 703 582 SEK.

Motiv för emission är att få ägarspridning inför notering på Nasdaq First North Growth Market.

Finansiell rådgivare i transaktionen är Redeye och Nordnet agerar som Selling Agent.

 

 

Stockholm 2019-11-07

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

M.O.B.A Network AB driver genom dotterbolaget Critical Click Network Inc. ett flertal online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt DOTAFire.com (DOTA 2) och SMITEFire.com (SMITE).

Read More