M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

Beslutar om emission inför notering

2019-11-06 08:00

Beslutar om emission inför notering

M.O.B.A Network AB (publ) (MOBA) har tagit beslut om att genomföra en riktad spridningsemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare inför en kommande notering under kvartal 4 2019. Erbjudandet riktar sig till institutionella och professionella investerare samt allmänheten. Beslutet togs av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 2018-11-29. Fullständiga villkor och anvisningar presenteras senast i samband med första dag för teckning vilket är planerat till 8 november 2019. Preliminära villkor framgår nedan.    

Teckningskurs är beräknad till 176,50 SEK. 

Erbjudandet ska inbringa upp till 2,5 MEUR.

Teckningsperioden är beräknad att ske under november 2019.

Avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt sker för att uppfylla de krav som ställs på noterade bolag i form av antalet aktieägare och spridning av kapitalspridning. 

Stockholm 2019-11-06

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

M.O.B.A Network AB driver genom dotterbolaget Critical Click Network Inc. ett flertal online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt DOTAFire.com (DOTA 2) och SMITEFire.com (SMITE).

Read More