M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

Lägesuppdatering M.O.B.A Network

2019-09-23 15:38

Lägesuppdatering M.O.B.A Network

M.O.B.A Network’s styrelse har beslutat att skriva avtal med Redeye som rådgivare till Bolaget vid förestående kapitalanskaffning och efterföljande notering. M.O.B.A Network kommer att uppdatera hur processen fortskrider vidare.

Stockholm 2019-09-23

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

M.O.B.A Network AB driver genom dotterbolaget Critical Click Network Inc. ett flertal online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt DOTAFire.com (DOTA 2) och SMITEFire.com (SMITE).

Read More