M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

M.O.B.A Network har lämnat in noteringsansökan

2019-02-01 16:26

M.O.B.A Network har lämnat in noteringsansökan

Styrelsen för MOBA har lämnat in ansökan om att upptas för handel på MTF-plattform på den svenska marknaden. Bolaget har för avsikt att första dag för handel ska ske i mars 2019.

MOBA är per idag kassaflödespositivt och verksamheten utvecklas enligt plan. Se Bolagets delårsrapport nr ett på länken: Q1 2018/2019. 

I samband med upptagandet för handel förbereder sig Bolaget för en kapitalanskaffning för att sprida ägandet samt att huvuddelen av kapitalet ska avvändas för eventuella framtida  expansionsmöjligheter.  

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

Denna information är sådan information som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019.

Read More